Nasze Usługi

W zakresie naszej oferty, skierowanej zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych, znajdziecie Państwo:

 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego
  1. Ustalenie programu inwestycyjnego z inwestorem pod kątem oczekiwań budowlanych, finansowych i możliwości wykonania.
  2. Określenie standardów wykonania inwestycji.
  3. Określenie struktury.
  4. Określenie wstępnego budżetu inwestycji.
  5. Określenie ryzyk inwestycyjnych i zarządzanie ryzykami.
  6. Określenie opłacalności inwestycji.
  7. Wykonanie kosztorysu na etapie projektu budowlanego.
  8. Kontrola kosztów i realizacji założeń inwestycyjnych.
  9. Kontrola kosztów i ich zgodności z założeniami budżetowymi, w postaci wykonania, weryfikacji i akceptacji kosztorysu inwestorskiego.

   

 • Nadzór nad realizacją inwestycji
  1. Wprowadzenie generalnego wykonawcy na plac budowy.
  2. Nadzór nad realizacją inwestycji, sprawdzenie realizacji pod kątem spójności z pozwoleniem na budowę, założeniami projektowymi, standardami inwestycji, budżetem, bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, terminów jej realizacji oraz zgodności z harmonogramem realizacji inwestycji.
  3. Odbiory częściowe, faktury, raporty wewnętrzne, prowadzenie koordynacji budowy.
  4. Nadzór nad pracami generalnego wykonawcy i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
  5. Sprawowanie nadzoru inwestycyjnego wielobranżowego.
  6. Nadzór nad bezpieczeństwem i kontrolą dostępu na budowę.
   
 • Zakończenie inwestycji, rozliczenie i przekazanie do użytkowania
  1. Kontrola dokumentów i kosztów inwestycyjnych na każdym etapie inwestycji.
  2. Raporty comiesięczne dla inwestora.
  3. Odbiory końcowe wielobranżowe.
  4. Odbiór końcowy.
  5. Rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji, raporty, zdjęcia.
  6. Współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządowej na każdym etapie inwestycji.
  7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu.
  8. Operaty geodezyjne.
  9. Współpraca z geodetami, geologami.